Inflácia na Slovensku výrazne spomaľuje

Medziročný vývoj cien podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien HICP v jednotlivých mesiacoch od začiatku roka 2015