Verschil bruto-netto maandloon: zonder loonsverhoging

Inclusief arbeidskorting, algemene heffingskorting en hypotheekrenteaftrek