Andel kvinnor och män (%) av landstingsfullmäktiges ledamöter den 15 oktober 2018.