Den røde linjen viser underliggende resultater før skatt i alle amerikanske selskaper, mens den grønne linjen viser utviklingen i den brede aksjeindeksen S&P 500 i USA. Inntjeningen er justert for forbruk av fast kapital (CCAdj) og varebeholdning (IVA).