Позиции на украинските и руските сили към 11 ноември