Voľba prezidenta USA a SR

Ktorému z hlavných kandidátov v prezidentských voľbách v USA by ste odovzdali svoj hlas?