Utdeling til allmennyttige formål fra sparebanknæringen

Med unntak av en liten nedgang under pandemien har sparebanknæringens bidrag til allmennyttige formål økt jevnt de siste årene.