Kriminalitetskriteriet er defineret som: "Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 procent af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste to år)". Indtil 2013 var det gennemsnit for de seneste fire år.