Statistikken er basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant Forskerforbundets medlemmer. 1081 har svart på denne delen av undersøkelsen.
 f 
in