Vývoj kľúčových ukazovateľov za posledných 10 rokov

Všetky údaje v miliardách USD