Koľko odpadov z obalov sa v EÚ recykluje

miera recyklácie odpadov z obalov (v percentách) v rokoch 2010 - 2021