Utgifter i kronor. Deltagande organisationer i Bibsamkonsortiet sade upp avtalet med Elsevier vid halvårsskiftet 2018. Detta resulterade i att utgiften för Prenumerationer, Bibsam 2018 blev nära 69 miljoner kronor lägre.