Fordeling av gaver fra sparebanker og sparebankstiftelser

Nær 2/3 av de allmennyttige gavene fra sparebanknæringen i 2022 kom fra sparebankstiftelsene.