Stapeldiagrammet visar andel omedelbart öppet tillgängliga artiklar under åren 2017 till 2020. År anger vilket år artikeln publicerades. Av de artiklar som publicerades 2020 finns 57 % omedelbart öppet tillgängliga. Under tidsperioden har andelen omedelbart öppet tillgängliga artiklar ökat från 33 % till 57 %.