Tallene er basert på søkestrengene «helsesøst*» og «helsesykepleier*» i medieovervåkingstjenesten Retriever. Dermed inkluderes bøyninger og varianter som for eksempel «helsesøstre» og «helsesykepleiernes» i søket.
 f 
in