Sebaran penduduk miskin di Maluku Utara dalam 4 tahun terakhir (ribu jiwa)