Hyppigste årsaker til at sykepleiere vurderer å slutte

Diagrammet svaralternativene flest sykepleiere i kommunehelsetjenestene krysset av for på spørsmålet «Hvilke faktorer har bidratt til at du har vurdert å slutte?»