Позиции на украинските и руските сили по данни от 24 октомври