Anm.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. En person tæller som lønmodtagerbeskæftiget hvis der har været en lønudbetaling som er a-indkomst skattepligtig i måneden. Uddannelse omfatter modtagere af SU og lærlinge under 30 år. Andet omfatter død, udvandring, orlov, servicejob, ydelser efter lov om social service (f.eks. tilskud til pasning af syge), barselsdagpenge, folkepension, VUS og SVU. Målinger angiver personernes arbejdsmarkedsstatus på én bestemt dag hhv. 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet forløb. Et forløb afsluttes hvis der ikke har været en udbetaling af ydelsen i sammenhængende én kalendermåned. Aldersgruppen 65+ år dækker over 65-66 årige.