*Estimación do FROB da cantidade recuperable no caso de privatización de Bankia