Número de habitantes en Galicia por grupo de idade (2019) e incidencia do coronavirus en cada idade (datos a nivel español do 22 de marzo)