Prognozy zatrudnienia na pierwszy kwartał 2024 r.

Prognoza netto, czyli różnica pomiędzy odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia i odsetkiem firm spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia w swoim oddziale w najbliższym kwartale. W punktach procentowych