OECD opgør ikke antal sygeplejersker særskilt, derfor er jordemødre med.