* Kommunene har ikke eiendomsskatt i hele kommunen.