Drivmiddelfordeling september 2022 vs. 2023

Fordelt på drivmiddel