Rosón (1978-1979) e Quiroga (1979-1982) presidiron a Xunta preautonómica e recibiron 4 competencias