Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De jaartallen in de figuur slaan op het jaar waarin de enquête werd afgenomen. De werkintensiteit van het huishouden wordt berekend op basis van het aantal gewerkte maanden in het jaar voorafgaand aan de enquête. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in