Data er trukket fra september i alle pågældende år. Der er tale om ”beregnede fuldtidsansatte”. Tallene dækker lærere i folkeskolen, herunder specialundervisningen i kommunalt regi. Tallene er eksklusive børnehaveklasseledere, skoleledere, konsulenter o. lign. Timelønnede lærere (løse vikarer) er ikke medregnet i opgørelsen