Tall i millioner kroner. Godtgjørelse for inntekståret 2017.