Opomba: Zneski za mesece od aprila 2020 do decembra 2020 so ocene.