Gennemsnitlig CO2-udledning fra nye personbiler de seneste 5 år

Opgjort på baggrund af WLTP-emissionstal (gram CO2/km) fra nyregistrerede personbiler per kvartal.