Pracovné miesta sa aj vďaka cudzincom zapĺňajú efektívnejšie