Afiliació a la Seguretat Social

Evolució des del gener de 2008 fins al maig de 2024