Statistikken er basert på sju petroleumsstudier. Tall for 2018 er basert på førstevalgssøkere i april, og ikke endelig tilbud. Deler av nedgangen i år skyldes også at Universitetet i Stavanger har slått sammen ett av sine petroleumsstudier med et annet fag.