Sumy trinásteho dôchodku podľa jednotlivých druhov dôchodkových dávok