Alle beløp i kroner. Tabellen gjelder med rentefradraget for 2019.