Vývoj tržieb a čistého zisku automobilového koncernu Stellantis

Údaje uvádzané v miliardách USD.