Višina splošne dohodninske olajšave v evrih od leta 2007 do letos.