* Kommunene Fet og Suldal er ikke med i oversikten, fordi de de ikke har levert tall.
 f 
in