Index: Rättsstatlighet i Europa | 2023

Kartan visar graden av rättsstatlighet i Europa enligt World Justice Project. Ju högre poäng på en skala 0 till 1, desto större grad av rättsstatlighet. För musen över grafiken för mer information.