Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Er zijn breuken in de tijdreeks tussen 2013 en 2014 en tussen 2016 en 2017. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in