I tabellen bruges historiske tal fra de sidste tre års gennemsnitlige indtægter fra hhv. selskabsskatten og dækningsafgiften. (2017-19) Tabellen afspejler dermed, hvordan fordelingen ville have været, hvis systemet allerede var trådt i kraft i dag.