Aktiiviset vs. passiiviset osakerahastot

Käyttäytymiskuilut aktiivisissa ja passiivisissa osakerahastoissa 2018–2023. Tuotot vuotuistettu ja pääomapainotettu.