Sykepleien gjennomføre en spørreundersøkelse. Den ble sendt ut 24.mars og avsluttet 26.mars. Totalt svarte 1494 sykepleiere på spørsmålet i denne tabellen.