Noot: de diploma's behaald binnen het modulair systeem van het BSO zijn niet opgenomen in de gegevens in de figuur wegens afwijkende benamingen.
 f 
in