Bu tablo her gün çok defa güncellenir. data by Johns Hopkins.