Lav skår på optimisme og opplevelse av mestring i prosent