% de persoas que tomaron estas medidas no seu traballo para poder coidar de fillos/as menores