Boldovani su programski sadržaji koje su pružaoci medijskih usluga u obavezi da emituju. Udeo informativnog programa morao bi biti barem 10%.