For å gjøre sammenligningen noenlunde rettferdig er det tatt utgangspunkt i de 11 første månedene i hver presidentperiode, siden det kun er kommet statistikk for Trumps 11 første måneder som president.